f002

Boulderovka - Uniwersytet Masaryka w Brnie

Seria boulderovek sobie sprawę, nasza firma została dodana w lipcu 2012 bouldering ścianie w kampusu Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Obszar ścianka wspinaczkowa tutaj jest 115 m2, Jego ciekawa różnorodność, szeroka gama profili i, ostatecznie, nowoczesne kolory z pewnością przyciągnie wielu wspinaczy.

Dane techniczne Wariant I:
Konstrukcja nośna ścian zostanie wykonana z drewnianych pryzm o wymiarach 100 × 100 mm. Kotwienie do części nośnych budynku za pomocą kotew chemicznych. Poszycie ze sklejki o grubości 18 mm. Ilość otworów do mocowania uchwytów na 1 m2 - 36 szt. Obróbka powierzchni poprzez piaskowanie lakierem epoksydowym. Reliefy zostaną wyfrezowane na powierzchni desek. Odcień powłoki końcowej wg RAL.

Parametry ścianie
Maksymalna wysokość ściany 4 m
Szerokość ścianki 15 m
maksymalna przewieszona 2,5 m
powierzchnia ściany 115 m2
podbudowa
Drewniane trámy10x10 cm
Elewacje
Szlifowane sklejki 18 mm, uderzające orzechy z śrubą na 12 - 36 szt
Pozostałe dane
czas budowy 9.7.2012 - 22.7.2013
przygotowanie projektu Miesiąc 1
ekspozycja 2012
Opublikowany w Bouldering,Numer Referencyjny.